GarancijaInterkor Vam na svoje proizvode (prijenosne i fiksne stolove) daje:

  • Doživotnu garanciju na drvenu konstrukciju
  • 12 mjeseci garancije na presvlaku, podlogu i ostale djelove.

Interkor će o svom trošku, izuzevši troškove transporta, bezuvjetno popraviti sva oštećenja na drvenoj konstrukciji stolova koja su nastala normalnim korištenjem naših proizvoda za vrijeme životnog vijeka naših proizvoda.

Interkor će o svom trošku, izuzevši troškove transporta, bezuvjetno popraviti i sva druga oštećenja na svojim proizvodima koja su nastala normalnim korištenjem stola ili ukloniti sve proizvodne nedostatke u garantnom roku.

U garanciju nije uključeno retapeciranje stola ukoliko su oštećenja na presvlaci i podlozi nastala uslijed pogrešnog rukovanja odnosno greškom kupca.

Po dogovoru, besplatno obavljamo manje popravke na stolovima za oštećenja koja su nastala greškom kupca.

Za ostala oštećenja, popravke i retapeciranje molimo Vas da se obratite direktno u naš servis.

NAŠE ISKUSTVNO I KVALITETU DOKAZUJE VELIK BROJ RENOMIRANIH I ZADOVOLJNIH KLIJENATA!

Pogledajte referentnu listu